Disclaimer

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Je-maime / Natasja Hannink op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van je-maime.nl

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Je-maime. Je-maime.nl is daarvoor niet aansprakelijk.

Je-maime.nl behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein Je-maime.nl vallen) zijn slechts informatief. Je-maime / Natasja Hannink is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

COPYRIGHT

Alle rechten berusten bij Je-maime.nl voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Je-maime / Natasja Hannink, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

©2020, Je-maime.nl. Alle rechten voorbehouden.